Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Kad te zamolim da zaustaviš
i kad kažeš da ne možeš
kotač će samljeti sve riječi
vjetar će prestati
ostavio si i ti trag

Iskrižana i izmorena ležim
već čujem lepet krila
kazaljka bježi
Osvanut će oskrvljeno jutro
na mojoj bijeloj koži
ljubav nije strah
i ne bježi