Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


znaš da ne bojim se mraka
ali ću za tebe
ostaviti svjetlo
još uvijek volim biti sama
kada je vani
hladno i sjetno

ja mislim na tebe

tako je lijepo
i suza svih vrijedno
ponekad volim tišinu
kao istinu
kada su sjećanja draga
kada se budi nada

ja mislim na tebe