Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


ponekad hoću
na dijelu dlana
osjetiti požudu
o kojoj sanjam
da mi je dobiti
na poklon riječi
koje će boljeti
do ljepote
kiša mora
isprati boje
koje je sudbina
greškom dala
jer ovo nije
još ona priča
ona priča
o kojoj sanjam.