Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


sve što ti želim reći
sve te riječi
leže negdje skrivene u travi
možda već pregažene korakom
prolaznika
sve što ti želim reći
nikada neću
jer sve te riječi
i bole i vole i ruše i grade
a ja nemam snage
za sve
sve što ti želim reći
ti već znaš ali ne priznaješ
i nećemo dostići sreću
jer varamo
i to znamo.