Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


nosimo tragove
nosimo bore svih boja
i opet griješimo
i opet volimo
gdje su nam srca
iskidana i išarana
ako ne u nama
još uvijek sačuvana