Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


na granici riječi koje ne razumijem
u odsjaju noći koju nisam proživio
sa ženom koju nisam volio
pred sudbinom
kao pred vratima
još uvijek pamtim njene suze
i glupu noć s izmišljenim dijalogom
kao da je teško bilo reći
ono što smo sto put rekli
kuda idu životni putovi
kamo bježe poraženi
stihovi nikad dovršeni