Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


gledam te u oči
i vidim daljinu koja te vuče
kiša je
trčimo kao poraženi kad
odlaze sa zgarišta
iza nas su
ugašene vatre
i boje ljubičastog ratnika
čuju se bubnjevi
i zvona
kapi posljednjeg sutona