Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


sumrak svega
što si želio
na dlanu peče
crni pepeo
vjetar razara
kule u pijesku
jednostavno