Birajte stih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


za neke dane koji su pred nama
jer znam da nećemo biti skupa
šapnut ću ti tajnu jednu
samo našu
kad ti se učini
da me vidiš među ljudima
i kad ti dođe da me pozdraviš
stani
ne kvari sjećanja